Direct een verstopping melden

Vetafscheiders

Voor wie zijn vetafscheiders
Een vetafscheider is een afvalwater scheidingsysteem dat wordt geplaatst tussen het rioolstelsel van de gemeente en dat van de klant. Het systeem zorgt ervoor dat vetten en afvalwater van elkaar worden gescheiden door verticaal geplaatste afscheidingswanden in het systeem. Bedrijven die gebruik maken van een vetafscheider zijn veelal bedrijven actief in de dienstverlening, de levensmiddelenindustrie en in de horeca. Er mag alleen afvalwater van bv een keuken in het vetafscheidersysteem terecht komen. Toiletten en andere afvoersystemen dienen direct op het reguliere rioolstelsel te worden aangesloten.

Het plaatsen van een vetafscheider
RTT levert en plaatst alle soorten vetafscheiders. We adviseren u eerst over welke capaciteit vetafscheider u nodig heeft, waarvoor een correcte capaciteitsberekenings zal worden gemaakt. Nadat de keuze is gemaakt bestellen we de vetafscheider, welke dient te voldoen aan de Euro Normering. We kunnen alle werkzaamheden uitvoeren voor het plaatsen van de vetafscheider van het graafwerk tot en met het aansluiten op het gemeentelijke riool. Uiteraard verzorgen we ook het in bedrijf stellen ervan. Zo bent u ervan verzekerd dat het systeem goed functioneert.

Onderhouden van uw vetafscheider
Het zal u niet onlogisch klinken dat een vetafscheider onderhoud nodig heeft. Hij moet gereinigd worden volgens de norm NEN-EN 1825. Dit betekent dat het systeem afhankelijk van de mate van gebruik moet worden schoongemaakt, zodat een goede werking gewaarborgd blijft, waarbij de afvalstoffen correct wordt afgeven bij een erkend verwerkingsbedrijf. U kunt uw vetafscheider op afroep laten reinigen (meestal binnen 24 uur op werkdagen) of op basis van een onderhoudsovereenkomst.

Meer weten? Wij nodigen u graag uit nader kennis te maken met RTT. Wij bedenken altijd een oplossing voor uw vragen en problemen op het gebied van rioleringen.